Retssager og voldgift

Retssager handler om at afgøre konflikter, tvister og uoverensstemmelser

Har du en god sag eller ej. Advokatfirmaet Vestmar & Thorborg foretager altid en foreløbig vurdering af, om der er grund til at ofre penge på en advokat. Kan det betale sig, så kan den egentlige sagsbehandling gå i gang.

Hvis vi på dette foreløbige grundlag vurderer, at der er grund til at få sagen undersøgt nærmere, vil du blive tilbudt en mere grundig undersøgelse, der gennemgår sagens samlede oplysninger, herunder dokumenter og anden dokumentation. Denne undersøgelse tilbyder vi at foretage til en fast pris. I den forbindelse vil det også blive undersøgt, om der er mulighed for at søge dækning hos enten staten og/eller dit forsikringsselskab for dele af omkostningerne.

Du er altid velkommen til at kontakte Advokatfirmaet Vestmar & Thorborgs erhvervsadvokater.

KONTAKT

Advokatfirmaet
Vestmar & Thorborg

CVR. 8021 5118

Hvidovre
Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

Frederiksberg
Bernhard Bangs Allé 39
2000 Frederiksberg

+45 3635 0250
mail@advo-vt.dk

Advokatfirmaet Vestmar & Thorborg - når nærvær er vigtigt