Ulrik Vestmar

Jeg er medindehaver af Advokatfirmaet Vestmar & Thornborg og har i en årrække beskæftiget mig med rådgivning af privatpersoner og virksomheder.

Jer har været antaget af Skifteretten som autoriseret bobestyrer. I den forbindelse har jeg behandlet mange dødsboer. Endvidere har jeg været udpeget som beskikket forsvarer i straffesager, ligesom jeg har været advokat for mange familier, der har haft problemer med kommunen som følge af tvangsfjernelse af børn.

Mit arbejde består i dag primært af dødsbobehandling samt rådgivning til private i personlige spørgsmål som skilsmisse og separation, ligesom jeg skriver testamenter og ægtepagter.

Herunder rådgiver jeg erhvervsvirksomheder.

Kollegialt har jeg i en periode været medlem af Kredsbestyrelsen i Advokatsamfundet, ligesom jeg i flere år har været udpeget som Advokatsamfundets repræsentant i den lokale skatteregion.

Jeg er medlem af:

  • Danske Advokater
  • Landsforeningen for Forsvarsadvokater
  • Danske Arveretsadvokater

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

  1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark
  2. Er medlemmer af Advokatsamfundet
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
  4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Vestmar & Thorborg har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

 

KONTAKT

Advokatfirmaet
Vestmar & Thorborg

CVR. 8021 5118

Hvidovre
Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

Frederiksberg
Bernhard Bangs Allé 39
2000 Frederiksberg

+45 3635 0250
mail@advo-vt.dk